Norske graver har en fredningstid på 20 år. Deretter kan de gjenbrukes. Men det fordrer at det har funnet sted en nedbrytning av levningene som allerede ligger der.