– Vi vil vise hvordan både ­israelere og palestinere bruker­ kunst som virkemiddel i kampen mot okkupasjonen. Gjennom helgen presenterer vi en rekke kunstneriske aktører som bruker kunsten som ­våpen – noe de selv kaller «artivism», forteller Marius Kolbenstvedt, en av initiativtagerne til festi­valen som foregår på Cafe­teatret i Oslo.