– Middelalderkunsten kan fort bli et middel for å demonstrere noe som er fjernt fra vår egen virkelighet, sier Karoline Kjesrud ved Kulturhistorisk museum i Oslo.