Det mener Anne Sender, generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.