97 tekster er det blitt siden forfattere begynte å si ja til å skrive påsketekster. Oslo bispedømmes kulturrådgiver Knut Erik Tveit er igangsetteren. I år har han invitert med seg fire forfattere. Gine Cornelia Pedersen er i gang med en av fire nye tekster som skal leses i Mariakirkens ruiner
påskeaften. Alt er en del av kulturprogrammet Påske og pasjon.