Kultur

Mens byggingen av Deichmanske bibliotek til 3 milliarder kroner pågår i Oslo, har folkebibliotekene landet rundt i to år kunnet søke små midler for å gjøre lokalene til en møteplass. Det ser ut til å virke. I fjor var det nærmere 22.000 arrangement i bibliotekene. Dette er en økning på 18 prosent fra året før. Investeringene er de fleste steder på under 100.000 kroner.

Forandring

I Aust-Agder har selv de minste bygdene nå kommet i gang etter at bibliotekene i byene Arendal og Grimstad ­allerede i noen år har fungert som litteraturhus. Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen er glad.

– Tidligere var det bare de store som søkte støtte. Nå har ti av fylkets 15 kommuner søkt, og alle har fått midler, forteller hun.