Mens byggingen av Deichmanske bibliotek til 3 milliarder kroner pågår i Oslo, har folkebibliotekene landet rundt i to år kunnet søke små midler for å gjøre lokalene til en møteplass. Det ser ut til å virke. I fjor var det nærmere 22.000 arrangement i bibliotekene. Dette er en økning på 18 prosent fra året før. Investeringene er de fleste steder på under 100.000 kroner.