– Ein institusjon som Dansens Hus skal gje plass til kunst som behandlar vanskelege og kontroversielle tema, seier Samme Raeymaekers.