I dag er det bare CD-er å finne på biblioteket. Bare unntaksvis har de kunnet tilby norske digitale lydbøker fordi forlagene har vært tilbakeholdne med å selge dette til utlån i bibliotek. Etter samtaler med Forleggerforeningen legger Nasjonalbiblioteket nå fram en kjøps- og utlånsmodell. Den gjør at du kan låne digitale lydbøker, ikke lenger bare CD-er på biblioteket. I en melding sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre at det kan skje snart.

Kanskje i sommer

– Hvor snart – allerede til ferien?

– Kanskje allerede i løpet av sommeren. Det kan ikke jeg svare på. Det første som må skje er at forlagene må legge bøkene ut for salg. Så må bibliotekene kjøpe. Hvor fort dette skjer, vet jeg derfor ikke. Jeg håper og tror at det skal gå fort. De tekniske løsningene er klare, sier Myhre.

LES OGSÅ: Lot deg lytte gratis til romanen hans

– Har bibliotekene allerede noe de kan låne ut?

– De har kjøpt lydbok på CD-er i mange år, men de færreste forlag har tillatt salg av lydbøker til bibliotek. Unntakene er så vidt jeg vet Samlaget og Vigmostad & Bjørke som har noen bøker, sier Myhre.

Mobilapp

Alle lån og leveringer vil være via mobilen med de samme apper som med e-bøker.

– Hva tenker du om at digitale lydbøker ikke omfattes av innkjøpsordningen?

– Det har ikke fysiske lydbøker gjort heller, men dette er det Kulturrådet som har ansvaret for. Alle som har krav på gratis lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, vil nå få det via biblioteket. Det kan ses som et alternativ til innkjøpsordningen, svarer Myhre.

LES MER: Bibelen bestselger som lydbok

Den nye ordningen foreslås som en prøvemodell som skal evalueres etter tre år.

– Digitale lydbøker er på den ene sida et fantastisk enkelt og viktig tilbud til lånerne, på den andre sida åpner det for en ny type økonomisk risiko for både bibliotekene og forlagene, sier Aslak Sira Myhre.

Venteliste

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sier hun er svært glad for at bibliotekene vil kunne gi brukerne det hun kaller et fullverdig lånetilbud.

Bruken av lydbøker har vokst de siste årene, også etterspørselen i bibliotekene. Folk spør i mindre grad etter CD-bøker, men ønsker å få boka digitalt. Det var bakgrunnen for at Kulturdepartementet for ett år siden ga Nasjonalbiblioteket oppdraget med å finne en modell for e-lydbøker i bibliotek.

LES MER: Bøker

For å ha tilgang til lydbøkene må bibliotekene kunne kjøpe tilgang til enkelttitler i form av lisenser. Nasjonalbiblioteket anbefaler at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen på digitale lydbøker i markedet. Modellen innebærer at lisensene selges i pakker med seks utlån til utsalgsprisen av én lisens. En bok som er utlånt, vil ikke være tilgjengelig for andre lånere før etter 14 dager – så regn med ventetid. Ordningen kan evalueres etter ett år og skal evalueres etter tre år.