I dag er det ni år sidan terroraksjonen den 22. juli 2011. Sidan da har hendinga blitt skildra, analysert, tolka, diskutert i både bøker, filmar, på teater og i tv-seriar. Kva seier dei ulike bøkene, filmane og tv-seriane om 22. juli?