Bergen domkor har i flere år fått støtte gjennom Kirkemusikkordningen. 1. januar i år opphørte den, og midlene ble overført til andre støtteordninger hos Kulturrådet. Flere informasjonsmøter om saken ble holdt, og Bergen domkor fikk løfter om at pengene fortsatt skulle være tilgjenglige, gjennom øvrige ordninger.