Lørdag skrev Vårt Land om hvordan norske kulturfestivaler og festspill de siste årene er blitt opptatt av å samle kunsten rundt bestemte tema. I tillegg til dette, har omfattende «verbalprogram» inntatt programmene.