– Det er jo ingenting om religion eller tro her, hvorfor er det sånn?