Christina Violeta Thrane Storsve er født i Guatemala og kom til Norge da hun var ett år. Diana Patricia Fynbo er født i Colombia og kom da hun var ti.