– Vi ser klart at en del festivaler ønsker seg en substansiell økning i tilskuddet i år, og tydelig håper at det vil skje en utjevning, sier Geir Rege.