Å skrive norsk kirkehistorie fra de siste 50 år uten å gi Kirkelig Fornyelse plass, ville være slett håndverk. Det hevdes flere ganger i bevegelsens nye selvbiografi. Som ung teologistudent med lavkirkelig bakgrunn var Merete Thomassen selv tiltrukket av det nye gudstjenestelivet som Kirkelig Fornyelse utviklet i Gamle Aker kirke. Vi har bedt henne kommentere KFs rolle i nyere norsk kirkeliv.