Kjersti Thorbjørnsrud er nestleder for rådet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og er en av flere som trakk et lettelsens sukk da hun fikk oversikt over innholdet i de rekordmange klagebrevene. De var nemlig slett ikke så brungrumsete som det mediedekningen og NRK-ledelsens uttalelser om saken kunne tyde på. Da stormen var på sitt kraftigste uttalte Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten, under tittelen «Hijab-klagestorm mot NRK får kringkastingssjefen til å reagere kraftig», at han så «sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig.»