Bjarne Kjeldsen (46) jobber med yrkesfaglige spørsmål knyttet til kirke, krematorium og gravplasser. Han har fortid i arbeidsgiverorganisasjonen KA, men er nå ansatt i Fagforbundet. Der har også spørsmål om kirkeordning og trossamfunnslov vært aktuelle­ oppgaver nylig. I utdanningen skrev han hovedfagsoppgave om etterlattes opplevelse av kirkelig gravferd.