– Frykter du at dine lønns- og pensjonsbetingelser vil bli brukt i den politiske debatten om pressestøtten og derfor kan komme til å ramme Vårt Land økonomisk?