Det manglar kvinneforteljingar frå Bibelen i barnebøker. Ein av dei som prøver å gjere noko med det, er Tor Ivar Torgauten. Han har skrive boka Forteljingar frå Det gamle testamentet - Bibelboka mi 3, der han trekk fram fleire kvinner frå Bibelen.