Hele Norges mormor ble hun kalt, Anne-Cath. Vestly (1920-2008). Siden 50-tallet har hun preget den norske barnekulturen, blant annet gjennom en rekke bøker og hørespill i Barnetimen for de minste. I år er det hundre år siden hun ble født.