Finn et rolig sted hjemme, og start gjerne kveldsbønnen med å tenne et lys.

Innledning

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.


Salme fra Norsk Salmebok

Her kan du synge eller lese en kveldssalme fra Norsk Salmebok, eller du kan lese et dikt eller synge en annen sang som gir deg ro og trøst. Se salmeforslag under.


Bibelord

Les enten et av disse versene, eller en annen bibeltekst du finner trøst i.

1. Fred etterlater jeg dere.

Min fred gir jeg dere,

ikke den fred som verden gir.

La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Joh 14, 27)

2. Kom til meg,

alle dere som strever og bærer tunge byrder,

og jeg vil gi dere hvile. (Matt 11, 28)

Kort stillhet

Bønn

Kjære Gud,

Jeg/vi ber for vår verden og for vårt land.

Jeg/vi ber for alle som lider nå,

for alle som er urolige og redde.

Jeg/vi ber for alle syke og eldre.

Velsign alle helsearbeidere,

alle med viktig lederansvar,

og alle andre med samfunnskritiske oppgaver.

Vær nær alle isolerte og alle i karantene,

vær nær alle barn, unge, voksne og eldre som

har mistet sine trygge steder i hverdagen.

Vær nær alle som er redde for sine jobber,

bedrifter og arbeidsplasser.

Vær også nær alle som rammes av kriser og konflikter

som ikke når avisenes forsider.

Hjelp oss til å stå sammen i denne tiden.

Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre.

I kveld ber jeg/vi for…(her kan følge navn eller andre bønneemner, eller stille bønn)

Kjære Gud, ta imot mine/våre bønner. Amen.

Fadervår

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

Velsignelse

Velsign oss, Gud Fader.

Velsign oss, Guds Sønn.

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.