De teller 23 sangglade kvinner og menn, som jevnlig møtes for å øve. Målet de strekker seg mot er konserter og såkalte korkaféer.