Bøker

Radikal teologi om Paulus, korset og fellesskapet

Filosofenes interesse for Paulus er sentral i Ole Jakob Lølands nye bok. Hva er det filosofene ser som teologen etterser?

OMVENDT: Apostelen Paulus forfulgte de tidlige ­kristne, inntil han ble omvendt på vei til Damaskus, slik Caravaggio har ­framstilt i sitt berømte maleri. Den ­sekulære, filosofiske interessen for Paulus er ­sentral i teolog Ole Jakob Lølands bok, skriver Freddy ­Fjellheim.
Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker