Bøker

‘Seksuell 
legning har 
blitt et 
identitets­spørsmål’

Debatten er blitt enda hardere, opplever Espen Ottosen. I ny bok gir han stemme til homofile som velger å følge egen bibellydighet framfor å leve ut sin legning.

For elleve år siden presenterte Espen Ottosen noen av sine bekjente i boka Mine homofile venner. I en ny bok kan vi møte flere personer som har det til felles at de enten kaller seg homofile eller sier at de kjenner på homofil tiltrekning, men står for en tradisjonell, kristen samlivsforståelse.

– Jeg ønsker å si noe til kristne som spør om det fortsatt går an å stå for et slikt syn på ekteskap og samliv og kommunisere dette på en respektfull, sier Ottosen.

Hardere front

I 25 år har talsmannen for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) stilt opp når debatten har gått som varmest og regnbueflagget har vaiet i strid med kirke og bedehus. Høstens debatt om homoterapi illustrerer at kampen fortsatt er varm. Nå har han skrevet en utvidet versjon av forrige bok med flere livshistorier og grundigere teologiske funderinger om at homofilt samliv er i strid med Bibelen. Han tror ikke behovet for å styrke argumentasjonen er blitt mindre.

– Debatten er blitt enda hardere. Konservative kristne er blitt stemplet som de nye rasistene. Mange mener at uenighet i dette spørsmålet, å diskriminere ut fra seksuell orientering, er det samme som å diskriminere ut fra hudfarge, sier Ottosen.

Når noen våger å ytre seg offentlig slik som når en prest ikke vil vie et homofilt par, blir det fortsatt storm mange steder. At Den norske kirke gir rom for to syn, er noe Ottosen mener mange lokalaviser ikke viser den minste forståelse for.

Seksuell identitet

En annen endring i ordskiftet mener han å finne i dagens vektlegging av begrepet seksuell identitet, der man tidligere snakket om legning eller orientering. Han mener det gjør temaet enda mer betent.

– Hvis seksuell tiltrekning, følelser og preferanser er så grunnleggende at det handler om identitet, blir det enda mer ubegripelig å ikke leve i samsvar med den man virkelig er, mener han.

Han er redd en del kristne undervurderer hvor forskjellig man snakker om hva homofili er. De ni personene i boka er alle opptatte av at seksuell legning ikke er deres identitet.

– Det vil være å gjøre seksualitet altfor viktig, hvis jeg sier at homofili er en identitetsmarkør. Et nei til homofilt samliv blir da oppfattet som det samme som å hate homofile, mener Ottosen.

Alternativ stemme

Aftenpostens kommentator og tidligere Vårt Land-journalist Frank Rossavik er sitert på bokas omslag. Han gir Ottosen den attest at han «viser respekt for oss andre homofile, kristne eller ikke. Vi tåler at ikke alle omfatter våre valg.»

Ottosen sier han ønsker dialog.

– Jeg ønsker å vise at et tradisjonelt, kristent syn ikke trenger å handle det minste om homofobi. De aller fleste homofile presenterer det som en selvfølge å leve i et homofilt forhold. Disse ni representerer en alternativ stemme som trenger å bli hørt, forteller forfatteren.

– Du opplever en hardere front der flertallet av befolkningen kanskje opplever det motsatte. Hva skyldes en slik ulik oppfatning?

– Ståstedet får betydning for hvordan man opplever debatten. Mange liberale vil si at kampen omtrent er vunnet. En del tenker kanskje at nå kan vi være litt rausere overfor de få som står for et tradisjonelt syn, for nå utgjør de ingen reell trussel lenger.

Vil jevne ut

– Hva vil du oppnå? Er det skriftsynet eller menneskene du presenterer som er viktige?

– Boka er først og fremst konsentrert om menneskers erfaring. Det er viktig fordi jeg stadig merker at personlige historier har langt større vekt enn prinsipiell argumentasjon. I stedet for at det enda en gang blir den heterofile teologen som møter de homofile aktørene, gir jeg en stemme til de som kjenner temaet på kroppen. Jeg har jo tro på at det har større gjennomslag å høre kristne som er homofile eller kjenner homofile følelser, få forklare hvorfor de tar de valgene de gjør. Når dette er sagt, jeg er svært glad for at Bjørn Helge Sandvei har skrevet en omfattende teologisk gjennomgang som også er inkludert i boka.

Du har kritisert meningsmotstandere for å komme med sin enkelthistorie. Nå gjør du det samme?

– Jeg vil ikke kritisere mennesker for å komme med sin historie. Den skal tas på alvor. Men jeg prøver å jevne ut debatten litt. Mitt ståsted har liten troverdighet hvis ikke den backes av mennesker som sier at dette er en teori jeg kan stå for. Når alle mulige homofile står fram og sier at det Ottosen står for er et krenkende menneskesyn, og en håpløs forståelse av seksualitet, kan jeg argumenter mot det, men jeg kommer ikke langt hvis ikke jeg kan vise til folk som er homofile og sier at de tenker annerledes.

– Men det ligger vel i sakens natur at du vil argumentere som du gjør selv om du ikke fant en eneste. Nå har du funnet ni?

– Det blir et hypotetisk spørsmål, men jeg ville vært mer ydmyk og forsiktig hvis det ikke fantes folk som mente at det jeg står for kunne anvendes i deres liv. Jeg kjenner kanskje 20 til som ikke er med i boka.

Bibelens lov

– Hvor tungt vekter du riktig skriftsyn? Hvilke andre endringer av forståelse av Bibelen vil du sammenligne med synet på homofile – spørsmålet om kvinnelige prester og synet på skilsmisse og gjengifte. Hvor står homofilispørsmålet i forhold til det?

– Det er også spørsmål som har skapt skiller og mye debatt, men jeg er mer og mer overbevist om at homofilispørsmålet havner i en annen kategori. Som Sandvei viser, kan du ikke lande slik Den norske kirkes flertallssyn gjør uten å ende på at Bibelen er usammenhengende i sin lære om ekteskap og seksualitet. Både i spørsmålet om kvinnelige prester, skilsmisse og en del andre spørsmål, er det mye større plass for tolkingsuenighet i hva skriften sier.

Ottosen innser at han står langt fra dem som mener at kirken bør gi rom for uenighet i spørsmål om homofilt samliv.

– Skillet går dypt fordi det dypest sett handler om synet på Bibelens autoritet og hvor vidt Bibelen henger sammen i synet på samliv, homofili og seksualitet.

Lydighet

– Paulus' oppfordring til menigheten i Korint om å ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus blir ofte sitert i denne debatten. Er det slik lydighet det handler om?

– Ja, men jeg tror en del kristne lager en litt for stor kontrast mellom det å vise lydighet mot Bibelen det å argumentere for at Guds bud er gode. Det handler ikke blindt om å lyde Bibelen selv om mine følelser og min fornuft trekker i en annen retning. Var det ikke for det Paulus skriver, sier noen, ville de ikke vært negative til homofilt samliv. Jeg forstår intensjonen, men er skeptisk. Man må kunne gi en rasjonell begrunnelse for sitt ståsted.

– I det neste verset sier Paulus: «Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klare til å straffe enhver ulydighet». Hvordan vil du straffe i slike spørsmål?

– Jeg vil være forsiktig med å foregripe Guds dom, men i alle etiske spørsmål er temaet dypest sett om du vil leve godt med Gud eller vil du snu ryggen til ham. Ingen menighet kan basere seg på en lydighet som tar utgangspunkt i at folk er lydige enten de vil eller ei. Historiene i boka har stor troverdighet fordi det er tydelig at alle har vurdert grundig om de vil endre syn og finne seg en annen sammenheng. Noen har også vært i andre miljøer for så å komme tilbake til en klassisk kristen forståelse av temaene.

Uklart kjønn

Ottosen mener det er vanskelig å vise til forskning på feltet fordi båser og merkelapper for seksuell orientering er svært komplekst.

– Når vi vet at det fødes mennesker som verken er gutt eller jente, tenker du at Bibelen også gir veiledning inn de spørsmålene det reiser?

– Noen svar får vi fra Bibelen. Jeg ser på det som å være født med en skade eller avvik knyttet til sine kjønnsorganer på samme måte som mennesker kan være født med en hjertefeil eller annet. Det er likevel godt dokumentert at de som er født med intersex senere i livet kan identifisere seg som mann eller kvinne og få behandling ut fra det. Men både spørsmål om kjønnsidentitet og seksuell orientering er komplekse felt der jeg ikke har svar på alle mulige dilemmaer. Noe handler også om å overlate ting til medisinsk personell uten at jeg kan tilføye mye som teolog.

– Likevel gir du tunge råd om seksualmoral i spørsmål der det vil være utfordrende å finne veiledning i spørsmål som vi ikke finner omtalt i Bibelen?

– Jeg tenker likevel at vi har en rød tråd i Bibelen om at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne. Og når temaet er intersex kan det jo hende at dette kommenteres når Jesus i Matteus 19 snakker om mennesker som tydeligvis ikke har fungerende kjønnsorganer. Enten er de født slik, eller gjort slik av mennesker, eller de har de valgt å ikke leve ut sin seksualitet. Jeg tenker en slik tekst har relevans.

Fullverdig liv

– Hva har skjedd med ditt syn på homofilt samliv. Har det endret seg?

– Jeg er nok blitt enda mer opptatt av å forstå hvorfor samfunnet har endret seg så enormt på de 25 årene jeg har fulgt debatten. Jeg bruker mye plass på det i boka og på hvorfor jeg mener kristne bør tenke ganske annerledes om seksualitet generelt enn det jeg mener er typisk for samfunnet. Uenighet stikker dypt. Det er en utbredt tanke at seksualitet er utrolig viktig og at det å ha et aktivt seksualliv er en slags menneskerett. Bibelen tenker ganske annerledes om det, mener jeg. Flere av personene jeg har snakket med har vært single hele livet og får av samfunnet høre at det ikke er et fullverdig liv. I det spørsmålet er jeg blitt mer bevisst på å være en motstemme.

– Du sitter sentralt i et kirkesamfunn. Hvor bærer det hen?

– Jeg opplever at vi i NLM er samkjørt som organisasjon og forskånet fra en stor debatt om temaene. Debatten som primært har gått i Den norske kirke, foregår nå også i andre kirkesamfunn og organisasjoner. Jeg håper at vi slipper det i NLM. Jeg ønsker med boka å bidra med trygghet og gode argumenter i vår organisasjon og for andre som vil stå for et tradisjonelt syn.

Håpløs alene

– Ser du en gettofisering av synet du står for?

– I Dnk er debatten rimelig tøff en del steder lokalt. Men gettofisiering? Jeg ser ikke bort fra at en del kristne ser det som avgjørende av å ha et fellesskap som gir dem støtte. Å stå alene om et slik syn vil være helt håpløst.

– I hvilken grad går det mot nye brudd, tror du?

– Det vil det være skummelt å si noe om, for da vil det lyde som at her sitter jeg i trygge NLM og spår om andre deler av kristen-Norge. Men det har vist seg som et spørsmål med stort potensial for splittelse. Det ser vi nå i Frelsesarmeen og Metodistkirken der det er tøffe tak internasjonalt, sier Ottosen.

LES FLERE SAKER:

Vil fremme aksept for homofilt samliv blant frikirkelige kristne

Homofil og gift med en kvinne

Preket homofili som synd for å motstå egne lengsler

Samlivsstrid i Frelsesarmeen

---

Bok debatt

  • Espen Ottosen
  • En annerledes vei
  • Motstrøms om kjønn, kjærllighet og sex
  • Lunde forlag

---

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker