Bøker

Masseflukt fra kirken

Stephen Bullivant­ går langt i å under­streke at kirkens dobbeltmoral har svekket dens autoritet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker