Bøker

Gud vs. Darwin

I Darwin på retur kritiserer Behe evolusjonslæren for ikke å kunne redegjøre for detaljene i livets utvikling. Men ­intelligent design har selv ingen teori om når, hvorfor og hvordan intelligent design fungerer.

Atle Ottesen Søvik

kultur@vl.no

Hva er intelligent design? Kort sagt er det å tro at tilfeldigheter og utvalg ikke er nok til å forklare­ livets utvikling, men at det i tillegg kreves intelligent ­design underveis i prosessen. Nå er en av de viktigste teoretikerne i bevegelsen, Michael Behe, sin nye bok oversatt til norsk.

Katt og hund

Til forskjell fra mange andre i samme bevegelse godtar Behe veldig mye av evolusjonsteorien: Han tror at livet i tre milliarder år bare var bakterier, og på felles avstamning mellom alle arter (inkludert at mennesker stammer fra aper), og at det finnes mellomformer mellom artene. Som han skrev i sin forrige bok, Darwin's Black Box (2007), har mennesker mange unødvendige gener felles med andre dyr som bare gir mening om vi stammer fra disse dyrene.

Men når det gjelder større endringer (som mellom katt og hund eller fugl og fisk), tror han at det må intelligent design til for å forklare disse.

LEST DENNE? Anmeldelse: «Boka om boka – gjennom to tusen år» er velskriven, lærd og medrivande

Bedre alternativer?

Behe skriver mye riktig om at tradisjonell darwinisme ikke er tilstrekkelig. Det er dagens evolusjonsteoretikere enige i. Han har også mange innvendinger mot veldig reduksjonistiske materialister, som avviser eksistensen av bevissthet, tanker, ønsker, selv, moral, fri vilje, ansvar og annet (for eksempel Crick, Rosenberg, Dawkins, Churchland).

Men problemet til Behe er at han kritiserer en forenklet variant av evolusjonslæren og konkluderer med at intelligent design er løsningen, men overser at det finnes bedre alternativer. Det er ikke lett å se svakheten ved slik argumentasjon hvis man bare leser Behe og likesinnede.

Jeg var selv tilhenger av intelligent design da jeg leste Behes forrige bok i 2007, og syntes det virket rimelig med eksemplene på det som bare kunne bli forklart med ­design, og ikke med evolusjonslæren. Men så opp­daget jeg gang på gang på gang at evolusjonslæren kunne forklare det Behe sa de ikke kunne­ forklare, og da skiftet jeg syn.

I Darwin på retur kritiserer Behe evolusjonslæren for ikke å kunne redegjøre for detaljene i livets utvikling. Men intelligent design har selv ingen teori om når, hvorfor og hvordan intelligent design fungerer.

Problemer

Evolusjons­læren er en detaljert teori i stadig ­utvikling, som forklarer stadig flere ting med nye bekreftelser, men som også har uløste problemer. Intelligent design er en veldig vag teori, som stadig får påstander tilbakevist, og som avfeier alle problemer slik Behe gjør i denne boken, med å si at design ikke betyr perfekt design.

Jeg kunne trukket fram mange­ problemer, som de dårlige analogi­ene til meteorologi og økonomi, Darwins finker, Lenskis bakterier og mye mer det ikke er plass til her. Men la oss se på Behes hovedargument om at mange fordeler i evolusjonen foregår ved å ødelegge (eller dempe) gener, slik at evolusjon stopper opp istedenfor å utvikle nye familier av dyr.

LEST DENNE? Det vestlige samfunnet er skapt og gjennomsyret av kristendommen. Tom Holland har skrevet en diger fortelling for å vise det

Ødeleggelse eller endring?

Argumentet er en feilslutning, og det er to hovedgrunner til det.

For det første: Selv om de fleste lodd er taperlodd, betyr ikke det at ikke det finnes noen få vinner­lodd. De fleste mutasjoner er dårlige, men det finnes noen få gode, og det holder.

For det andre: Mange ulike prosesser (i tillegg til mutasjon) skaper et økende overskudd av gener som først er unødvendige, men som så gjennom ødeleggelse kan bli nyttige.

Det er også villedende å kalle endringene «ødeleggelse», siden det bare er endringer. Og slike endringer kan være positive for nye livsformer, selv om noe opprinnelig gikk i stykker.

I det siste kapittelet presenterer Behe sitt eget alternativ, og kapitlet er det klart dårligste i boka. Her kommer en skog av filosofiske diskusjoner hvor Behe bare presenterer og avviser ett dårlig alternativ og så serverer sin løsning, men overser bedre alternativer.

Filosofi og teologi, ikke biologi

Betyr det at jeg avviser alt Behe hevder?

Nei. Siden jeg selv tror Gud har skapt verden, tror jeg at verden i utgangspunktet er ­intelligent ­designet, altså at Gud har skapt forutsetningene som evolusjonslæren aldri drøfter, men tar for gitt. Der deler jeg syn med Intelligent design-­bevegelsen, men til forskjell fra dem tror jeg at tilfeldig­heter er tilstrekkelig for utviklingen etter­på. Er forutsetningene godt designet i utgangspunktet, kan skaperen vite at målet vil nås også om tilfeldigheter får gjøre jobben underveis.

Men denne diskusjonen hører hjemme i filosofien og i teologien, og ikke i biologien.

Atle Ottesen Søvik er professor ved MF vitenskapelig høyskole, og har skrevet boka Evolusjon eller kristen tro? Ja takk, begge deler sammen med Bjørn Are Davidsen.

LES OGSÅ: – Dei kristne forlaga er å betrakte som nisjeforlag

---

Bok: Sakprosa

  • Darwin på retur. Den nye DNA-forskningen som utfordrer evolusjons­teorien.
  • Michael J. Behe
  • Ventura forlag
  • Oversatt av Andreas Kristiansen
  • 308 sider
  • Bok Sakprosa
  • Problematisk kritikk av ­evolusjonslæren.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker