Bøker

Øvelser i troens liv

Stian B. Kilde Aarebrot utfordrer til å treffe beslutninger om nye handlinger og vaner, men uten å være moraliserende eller lovisk.

Oskar Skarsaune (72) og Stian B. Kilde Aarebrot (42) har skrevet bok om like temaer uten å snakke sammen.

Stian B. Kilde Aarebrot har skrevet en mer praktisk teologi enn noe annet jeg har lest. Det kommer fram allerede i tittelen: «Kunsten å forme livet» - og enda mer i undertittelen «Plastisk teologi», et kreativt og treffende teologisk nyord.

Aarebrots prosjekt er å hjelpe disipler til å tro, ved å gjøre det de tror. Det dreier seg om å utvikle nye livsmønstre gjennom øving, prøving og feiling og veiledende fellesskap, å sette av fast tid til bønn og gjerne knele om så ikke mer enn et halvt minutt, og utvikle «innarbeidede godhetsrutiner», og kanskje også gjøre noe så tilsynelatende umulig som å avstå fra sosiale medier for en tid.

Les alt frå Bøker her

Vaner og uvaner

Her settes troslivet inn i det enkelte menneskes liv, og knyttes sammen med vaner og uvaner, kropp, reptilhjerne og nervebaner. Det handler om øvelse i å leve troens liv slik at den får forme oss til å bli de kristne mennesker vi er. Det skjer, som vi alle vet, ikke uten betydelig grad av motstand; men her kommer Aarebrots bok leseren til hjelp. Han utfordrer til å treffe beslutninger om nye handlinger og vaner, men uten å være moraliserende eller lovisk. Han gir leseren tro på at endring er mulig, selv der livets hjulspor har gravd seg dype i mange tiår. Slike bøker har vi lite av på luthersk mark, godt da at Luther forlag står bak.

Lesefrukter

La meg illustrere hva dette handler om gjennom et par lesefrukter:

* «Vi former vanene, og så former de oss, og til sist omgivelsene våre».

* «Det er bønn i de foldede hender.»

* «… når vi gjør tro, skapes det veier og nettverk i hjernen som gjør at vi utvikler sunne ferdigheter og moralsk klokskap.»

* «Det bor en bavian i oss alle. …. Later vi som om den ikke finnes, øker sjansen for at vi før eller siden blir overrumplet av den».

Dette kan kanskje virke som en kristelig variant av de mange stressfremkallende selvhjelpsbøkene som oversvømmer markedet. Men her er realisme, mye humor og menneskelig skrøpelighet, og enda mer nåde – ikke minst hentet ut fra forfatterens egen biografi.

Utfordrer til endring

Boka er spennende og tidvis ganske underholdende å lese. Hele veien krydres fremstillingen også med historier og eksempler. Jeg fant mye å glede meg over, og mye som utfordrer til endring. Det er nyttig med oppbyggelseslitteratur som driver til uro og oppbrudd, og ikke bare til fred og aksept av tingenes tilstand under nådens himmel. Men midt i alt som utfordrer, er siktet i denne boka hele tiden positivt: Bli det menneske du i Kristus er – og som du innerst inne ønsker å være!

Til slutt en liten skjønnhetsfeil: Aarebrot nevner Rodney Starks interessante bok, The Rise of Christianity. Stark viser her at de kristnes alternative og selvoppofrende oppførsel i kirkens første tid var en hovedårsak til dens sterke vekst. Denne observasjonen passer godt inn i Aarebrots praksisorienterte prosjekt. Men det stemmer nok ikke at «nær halvparten av befolkningen» allerede var kristne da keiser Konstantin ble enehersker i det vestlige Romerriket i 312 (s.122). Det riktige tallet skal ifølge Stark ligge rundt 16 prosent.

Men dette er en bagatell i en bok som ellers fremstår som helstøpt og tro mot sitt prosjekt fra første til siste side. Anbefales!

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker