I dag kunngjorde byrådet i Oslo at de likevel ikke kommer til å stanse byggingen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Dermed får Oslo et nytt bibliotek i 2019, med en kostnadsramme på 2,47 milliarder kroner.