Frem til 1975 var det å gå i barnehage formelt sett et barnevernstiltak. Først det året kom den nye Barnehageloven, og etter det har barnehagedekningen økt jevnt og trutt.