Tidligere var det ikke uvanlig med vitnemøter på bedehuset der folk sto fram med sine omvendelseshistorier. Nå ser det ut til å være vel så vanlig at vitnesbyrdene går motsatt vei; om friheten ved å forlate Kristus.