Det er vanene, de gjentatte handlingene, eller følelsene som sprer seg som en puls gjennom årene, som utgjør våre fortellinger og selvfølelse. Men det er også minnene som kleber seg til disse mønstrene av ritualer, hevder Kristin Hauge i sin ferske roman som heter nettopp det – Ritualer.