Vårt Land starter ny serie med anmeldelser av gudstjenester hver mandag. Anmeldelsene skrives under pseudonymet St. Birgitta, pilegrimenes skytshelgen.