Adam er følsom og intelligent, et supermenneske med stor godhet og en allestedsnærværende trang etter sannferdighet. Problemet er bare at han er en maskin, det første virkelig brukbare fabrikkproduserte menneske med plausibel intelligens, troverdig utseende, livaktige bevegelser og endringer i ansiktsuttrykk.