Helt siden antikken har komedien og tragedien levd side om side og vært like høyverdige. I vår tid ser det derimot ut til at komedien har mistet noe av sin status til fordel for mer «seriøs» litteratur. Dette ser ikke ut til å hefte Odd W. Surén, som i sin siste novellesamling, Hvis vi lever neste år, nettopp lar humor være et sentralt virkemiddel når han skildrer menneskelige aspekter som ensomhet, skam, alderdom og ønsket om å bli sett.