Anmeldelse

St. Olav kyrkje står som ein spydspiss ut frå det katolske kvartalet i Akersgata. Å gå inn i kyrkja kjennest litt som å koma inn på filmsettet til ein historisk film om 1500-talet.

Domkyrkja for den katolske kyrkja på Austlandet har flotte glasmåleri i kvart vindauge. Det er gull og veveri på altaret, og på veggane er det treskjeringar som skildrar eit knippe av dei fleire tusen helgenane i katolisismen.

Åtte messer

Benkane er av tre, og har ein rygg så rett at sjølv den sløvaste tenåringen ikkje kan sovna denne søndagen. Alle som kjem inn blir møtt av ein smilande vert som gir deg ei salmebok. Meir informasjon om dagens høgmesse får du ikkje, anna enn tala på veggen som fortel kva salmane for dagen er, men den observante kan ta med seg søndagsbladet til kyrkjelyden.