Anmeldelse

Det er i år 200 år sidan ein anonym engelsk­ forfattar gav ut ein roman som sjokkerte si samtid og som framleis kjem ut i nye opplag over heile verda: Frankenstein; or The Modern Prometheus. Mary Shelleys Frankenstein er ein klassikar, og ikkje minst har dei mange filma­tiseringane gjort det skremmande ­monsteret til eit felles referanse­punkt på line med den jødiske Golem-skapnaden. I litteraturhistoriske framstillingar blir romanen ofte nemnt som den fyrste science-fiction-romanen eller som den fremste grøssar-romanen. Eg les han som eit visjonært skrift.

Men kven var eigentleg forfattaren av romanen om Frankenstein og hans monster?

Litterær stjerne

Mary Shelley var kona til ­poeten Percy Bysshe Shelley. Forfattarnamnet kom etter kvart med på framsidene av dei tallause utgåvene, og for mange er namnet hennar ikkje knytt til anna enn denne «grøssaren». I heimlandet vart ho rett nok ei slags litterær stjerne, men vanskeleg å forstå og halda fast i ei biografisk ramme. Vi misser synet av henne like lett som Frankensteins monster brått for­svinn over fjell og isbrear.