Vårt Land har startet en ny serie med anmeldelser av gudstjenester annenhver mandag. Anmeldelsene skrives under pseudonymet St. Birgitta, pilegrimenes skytshelgen.