Jeg har lest en strålende framstilling av kirkens problemer og utfordringer i etterkrigstida. Boka med tittelen Mass Exodus, som kan forstås både som «Messeflukt» eller «Masseflukt», handler om den katolske kirkes erfaring i USA og Storbritannia i generasjonene etter andre verdenskrig. Ikke minst berører dette den store «baby-boom»-generasjonen som ble født rett etter krigen. For det er i denne generasjonen det store­ frafallet har skjedd. Boka er skrevet av den unge, britiske teologen, sosiologen og kommentatoren Stephen Bullivant, som selv er katolikk.