Det begynte en gang etter 2. verdenskrig. Sønner og døtre som i tidligere generasjoner levde opp til foreldres forventninger om å overta gården eller familie­bedriften, dro i stedet til universiteter og høyskoler for å videreutdanne seg og gjøre en klassereise. Individets selvrealisering vant over pliktfølelsen.