Jeg har lenge vært skeptisk til ordet «hen». «Det tredje pronomen», som det også kalles, henviser til flytende kjønnsidentitet: altså hverken han eller hun, eller litt av begge deler (alt ettersom). Slike ord, har jeg tenkt, må vel være en politisk korrekt språk-kosmetikk hvor termer noen finner støtende
erstattes med mykere, mer diffuse, alternativer?