En utmerket prest jeg kjenner argumenterte­ mot stillhetspauser i gudstjenesten ved å hevde at folk ville ha korte gudstjenester. «Mener du at tre minutters stillhet blir et tidsproblem når gudstjenesten varer i 70 minutter?», spurte jeg overrasket.