Med sin misogyni, sitt misantropiske og sexfetisjerende tankesett – slik fremstår han i sine romaner – kunne man tro Houellebecq beveger seg langt vekk fra en humanistisk nerve, langt mindre ha en klar verdiorientering.