Det er ofte en særegen språkfølelse jeg husker når gode bøker igjen dukker opp i tankene. Ikke sjeldent kan jeg ha glemt vesentlige elementer fra handlinga, allikevel veit jeg at dette var ei bok jeg likte.