Det er en vanlig illusjon å tro at vi i dag vet alt som kan vites, sa Carl Gustav Jung. Han satte vannskillet mellom det bevisste og det ubevisste og viste oss hvordan de jobber sammen: Det som fyller sjelene våre til randen og får oss til å handle som vi i all ufullkommenhet gjør.