Et av de mest fremtredende trekk ved historien om andre verdenskrig er den heltemodige innsatsen som Milorg og «gutta på skauen» stod bak. Å pirke borti denne heltehistorien vil selvfølgelig skape en del debatt, noe vi har sett de siste ukene. Hellige kuer vil måtte rives ned. Men Marte Michelets beretning om hjemmefronten og deportasjonen av jødene under siste verdenskrig er først og fremst en usedvanlig nyansert beretning om fortrengte eller glemte sider ved motstandskampen.