Det striregner i Benedicte Meyer Kronebergs nye roman. Det flommende vannet stikker kjepper i menneskenes hverdagshjul når kollektivtrafikken får problemer. Samtidig er det påtrengende regnet et tydelig bilde på det villere klimakriseværet som kanskje mer og mer legger premisser for oss mennesker.