Midt i noe som må være blant de mest uoversiktlige dagene­ i fredstid, slipper Ena forlag Jon Ewos bok om 2. verdens­krig. Ewo har skrevet en nøktern fortelling om de to av de mest dramatiske dagene i Norges historie: Dagen Tyskland gikk til angrep på Norge, og ­dagen Norge igjen ble fritt.