I sin bok Meditasjoner (1641) stiller René Descartes et brysomt spørsmål: Om det finnes en ond demon, hvis eneste mål er å bedra oss, en bakenforliggende makt som styrer alle våre tanker og følelser – ville vi visst om det? Nei, åpenbart ikke, konkluderer Descartes. For våre sanser villeder oss hele tida, og det som framtrer i vår bevissthet, er kort og godt alt: «cogito ergo sum».