I dag åpner museet dørene for én av Europas store kunstmagneter dette året: En massiv visning av Edvard Munch og Vincent van Goghs bilder under ett tak. Det handler om likheter, forskjeller og nedbryting av «livstruende» dogmer om dem, som «gale». Det inviteres til «angst», «redsel», «fortvilelse» – men også til en så intenst sansende nærhet til natur og menneskets vesen, at det ligger nærmere et sunnhetsbegrep, enn det som vi – som går uanfektet og følelsmatte rundt – kan vise til. Så hvem er gale? Og betyr det noe, når kunsten – som i denne utstillingen – gjør oss selv seende. Fordi det treffer oss et sted i vår egen livserfaring, uansett hva vi skjuler.