Å lese noveller er – kanskje selvsagt – annerledes enn å lese en roman. Ikke bare fordi historien oppleves annerledes mens du leser, men også fordi du husker fortellingene på ulike vis i ettertid. Jeg tar meg i alle fall ofte, når jeg har lest en god novelle, i å bære den med meg som en lukket virkelighet, litt som en drøm, et bilde, eller en sånn glasskule du kan snu på og se snøen dale; en avgrenset verden jeg har oversikt over på en annen måte enn en roman.